• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr

Bezpieczeństwo ponad wszystko...

 Strażacy w INVADO

 
24 kwietnia siedzibę firmy INVADO odwiedziła straż pożarna. Na szczęście nie była to interwencja, a jedynie ćwiczenia mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie.
 
 
Przy udziale zastępów PSP Lubliniec, OSP Ciasna i OSP Dzielna sprawdzano i doskonalono zasady odnoszące się do postępowania w razie zagrożenia pożarowego. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i ścisłej współpracy strażaków z pracownikami, każdy miał okazję zapoznać się z obowiązującymi procedurami. Spośród pracowników firmy INVADO wyznaczono także osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji oraz akcji ratowniczej do czasu przybycia zastępów ratowniczych.
 
  
 
Podczas wizyty strażacy z lokalnych zastępów mieli okazję lepiej poznać obiekt. Jest to bardzo ważne w razie ewentualnego pożaru – ratownicy znający rozkład, a także mocne i słabe punkty budynku, są w stanie lepiej zaplanować i przeprowadzić akcję ratowniczą. Wizyta była także okazją do przećwiczenia współpracy między zastępami PSP i OSP.