null
     

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna

Telefon: +48/ 34/ 35 10 540
Fax: +48/ 34/ 35 35 602

NIP: 575-000-75-75
Rejestr: Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000066190
Kapitał zakładowy: 275 000,00 pln

[contact-form-7 id="4"]