• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr

Firma INVADO sp. z o.o. ogłasza konkurs na stworzenie nowego serwisu www.invado.pl.

 

Konkurs jest otwarty i do udziału w nim zapraszamy firmy, które dysponują odpowiednim zapleczem umożliwiającym wdrożenie nowego serwisu w oparciu o najnowsze rozwiązania, jak również świadczenia obsługi posprzedażowej, obejmującej sukcesywne rozwijanie serwisu internetowego i dostosowywanie go do bieżących potrzeb.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:

Etap I

 
Etap I konkursu ma na celu wyłonienie podmiotów, które na podstawie i po weryfikacji przesłanego portfolio zostaną zaproszone do przedstawienia ofert na stworzenie serwisu.

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do przesyłania swojego portfolio zawierającego:
- opis doświadczeń,
- przykłady realizacji;

Czas trwania I etapu: od 24.09.2019 do 11.10.2019 

Zgłoszenie do I etapu konkursu wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres e-mail: a.hucz@INVADO.pl


Po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami zostaną wybrane firmy, które zaproszone zostaną do Etapu II.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi firmami, a kryterium wyboru stanowić będzie bogate
i różnorodne portfolio oraz szerokie doświadczenie.

Etap II

 
Etap II konkursu skierowany jest do firm wybranych w I Etapie.
Zostaną one poproszone, na podstawie przesłanego brief’a, do stworzenia oferty na wykonanie serwisu www.INVADO.pl.
Brief będzie zawierał szczegółowe wymagania dotyczące nowego serwisu wraz z prognozowanym harmonogramem jego wykonania.
 
Więcej szczegółów związanych z II etapem konkursu przekazanych zostanie firmom wybranym w I etapie.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Czekamy na Państwa zgłoszenia.