• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr
  • sl

INVADO na SKRZYDŁACH....

To odznaczenie jest dla nas szczególnie istotne. Podczas odświętnej gali z udziałem m.in. bp Jana Wieczorka, Invado otrzymało Skrzydła św. Rafała Archanioła w kategorii: darczyńca, za wsparcie ośrodka rehabilitacyjnego w Rusinowicach.

 
Na działanie ośrodka rehabilitacyjnego w Rusinowicach od zawsze patrzymy z wielkim podziwem, ale i radością, ze względu na ilość dziejącego się tam dobra. Przyjeżdżają tu pacjenci z całej Polski z różnego rodzaju schorzeniami: z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, przepukliną oponowo-rdzeniową, różnymi dystrofiami, w stanach powypadkowych i pooperacyjnych, znajdując w Rusinowicach nie tylko profesjonalną pomoc, ale i życzliwą obecność personelu.
W placówce pracuje blisko 120 osób: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, pracownicy administracji oraz działu gospodarczego. Ośrodek działa od 1994 roku. W tym czasie przyjął ponad 25 tysięcy pacjentów wraz z opiekunami.