• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr

Invado - Odpowiedzialny Przedsiębiorca

 Z dumą informujemy, że na mocy certyfikatu o numerze 0002146 zostaliśmy włączeni do grona Odpowiedzialnych Przedsiębiorców jako firma, która aktywnie wspiera działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

 
Certyfikatem Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy odznaczane są firmy, które aktywnie działają na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności biznesu, a jednocześnie stosują najwyższe standardy troski o środowisko naturalne, m.in. poprzez odpowiedzialne rozporządzanie zużytym sprzętem elektronicznym.
Certyfikat przyznawany jest przez Moby i Greengo.