• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr
  • sl

INVADO stawia na bezpieczeństwo

Ponad trzydziestu pracowników INVADO dołączyło w marcu do grona osób przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy. Firma zorganizowała szkolenie mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

 

W Polsce każdego dnia u ponad 60 osób dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Przeżywalność wynosi 15 procent, przy czym udzielając pomocy w postaci resuscytacji zwiększamy szanse na przeżycie nawet trzykrotnie. Firma INVADO zorganizowała dla swoich pracowników profesjonalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięli w nim udział kierownicy i mistrzowie wydziałów oraz kierownicy sklepów firmowych. Ratownik medyczny poinstruował ich, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, jak udzielić pomocy poszkodowanej osobie przed przyjazdem pogotowia. Uczestnicy poza teorią wynieśli ze szkolenia umiejętności praktyczne – każdy z nich przećwiczył zabiegi resuscytacyjne na fantomie.

 

Bezpieczeństwo w firmie jest dla nas bardzo ważne – mówi Krzysztof Czapla, Inspektor BHP. – Zachowanie odpowiednich standardów pozwala zminimalizować ryzyko wypadków, nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń losowych. To, co możemy zrobić, to jak najlepiej przygotować się do niesienia pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Staramy się realizować to założenie organizując między innymi takie szkolenia dla pracowników – dodaje. Do tej pory w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wzięło udział ponad 50 osób z firmy Invado.