• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr

Automatyczna linia do produkcji ościeżnicy regulowanej.

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Slaskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

 Automatyczna linia do produkcji oscieznicy regulowanej.

 

 

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna ul.Leśna 2

42-793 Ciasna

 
 
Projekt współnansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 
 
Informacja o projekcie współfinansowanym:

Projekt "uruchomienie automatycznej linii do produkcji ościeżnicy regulowanej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Beneficjent: Invado Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna. Wartość projektu 6.064.000zł, kwota dofinansowania 749.700zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.