• sk
  • pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • fr

O nás

INVADO Sp z. o.o.  (spoločnosť s ručením obmedzeným) zo sídlom v obci Dzielna patrí medzi poľskými výrobcami okien a dverí, podlahových a ukončujúcich líšt z MDF a sosnových lepených hranolov medzi tých, ktorí sa najpružnejšie rozvíjajú a sú vedúcimi dodávateľmi komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe dvadsaťročných skúseností a neustálych investícií do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.

 

 

Jedinečné vlastností výrobku
V porovnaniu s konkurenciou sa spoločnosť odlišuje technológiou INVADO, čo je inovačný spôsob dyhovania dverí, ktorý spočíva v spojovaniu dyhy mimo okraj poldrážky. Technológia INVADO má významný vplyv na estetický vzhľad koncovej úpravy, bezpečnosť používania aj dlhoročnú trvanlivosť výrobkov označených logo INVADO. Okraje dverí vyrobené touto jedinečnou technológiou sú chránené proti odretiu a odlepeniu dekóru a  dlhšiu dobu si udržia pekný nový vzhľad. Okrem toho spojovanie dýh mimo poldrážku spôsobuje, že dvere INVADO majú ako jediné na trhu zaoblené hrany, ktoré sú bezpečné pre ruky  dospelých aj detí.

 

Ponúka
V aktuálnej ponuke vedľa moderných modelov dominujú klasické úžitkové vzory, vrátanie registrovaných, ako sú dvere Scorpio, Gemini, Virgo (osvedčenie o registrácií č. 13202), Aquarius (13205), Domino (13201) a Libra (13204). Spoločnosť vlastní rad certifikátov, vrátanie technických schválení protipožiarnych a zvukotesných dverí. INVADO nadviazalo spoluprácu s výskumnými pracoviskami z odvetvia stavebníctva, v oblasti riešení protipožiarnych a ohňovzdorných dverí pre úžitkové areály v širokom zmyslu tohto pojmu.
Dvere INVADO, to sú vnútorné dvere, ktoré sú určené na použitie vo vnútri obytných aj kancelárskych priestorov.


Kvalita nadovšetko
Politika kvality odohráva vedúcu úlohu v činnosti a stratégií vývoja INVADO, čo potvrdzuje Certifikát ISO 9001:2009. Vysoká úroveň výrobkov a služieb je, vedľa ceny a termínov dodávok, základným cieľom firmy, vďaka ktorému je považovaná za dôveryhodného partnera.


Úcta k životnému prostrediu

Ochrana prírody a rešpektovanie práv miestnych komunít to je hlavný prvok stratégie rozvoja INVADO. Hovorí o tom aj získaný spoločnosťou v roku 2007 medzinárodný certifikát Forest Stewardship Council, ktorý potvrdzuje, že INVADO v svojej činností racionálne využíva lesné zdroje.

 

Informujte sa o certifikované výrobky FSC®  v našej ponuke.