• sk
  • pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • fr

Aktualność

Budma 2013 / Bau 2013

Image: 

 

MADE expo / BATIMAT

 

INVADO LIDEREM NOWYCH TECHNOLOGII 2012

Image: 

 

INVADO Lídrom nowých technológií - 2012

 

               

 

 

„Líder nowých technológií 2012” to celonárodný program organizovaný firmou Nové technológie. Má za cieľ vyznačenie firiem vytvárajúcich trendy trhu, propagujúcich moderné, bezpečné a funkčné stavebníctvo a tým istým  slúžiť celému odvetviu.
  
 
O titul Lídra Nových technológií 2012 v stavebnom odvetví sa budú môcť uchádzať  poľské firmy, ktoré v poslednom roku zaviedli inovačný produkt, dbajú o životné prostredie, používajú novátorské riešenia v oblasti riadenia alebo tiež využívajú najnovšie úspechy techniky v procesu výroby.
 
Povolaná komisia Programu Líder nových technológií 2012 sa dôkladne pozrela na činnosť prihlásených firiem a vykonala analýzu zaslaných materiálov. Rozhodnutím členov komisie obdržala  titul „Líder nových technológií 2012” firma INVADO, jeden z najviac rozvíjajúcich sa výrobcov stolárstva dverí a soklových líšt, za zavádzanie nových technológií a inováciu vo výrobnom procese.
 
Priznaný nám titul Lídra nových technológií 2012 je neobyčajne cenný, pretože jednou z hlavných zásad firmy INVADO je stály a neprestávajúci rozvoj, a také celoštátne vyznamenanie nás z jednej strany zaväzuje do ďalšej intenzívnej práce a z druhej strany motivuje k stálemu zlepšovaniu vytváraných výrobkov a poskytovaných služieb – hovorí Andrzej Majchrzak, dyrektor generalny firmy INVADO. Plánujeme ďalšie investície na zavádzanie nových technológií v nami používanom výrobnom procese – dodáva A. Majchrzak.