• sk
  • pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • fr

  • katalógna stiahnutie


  • pozri náš e-katalóg

Homepage

INVADO Sp z. o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) zo sídlom v obci Dzielna patrí medzi poľskými výrobcami okien a dverí, podlahových a ukončujúcich líšt z MDF a sosnových lepených hranolov medzi tých, ktorí sa najpružnejšie rozvíjajú a sú vedúcimi dodávateľmi komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe dvadsaťročných skúseností a neustálych investícií do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.

Produkty

Dvere RÁMOVÉ Bianco NUBE

Aktuality