Kontakt

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna

Telefon +48 /34/ 35 10 540

E-Mail: biuro@invado.pl

Formularz kontaktowy

Automatyczna linia do produkcji ościeżnicy regulowanej


Regionalny Program Operacyjny Województwa Slaskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Automatyczna linia do produkcji oscieznicy regulowanej.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Informacja o projekcie współfinansowanym:
Projekt “uruchomienie automatycznej linii do produkcji ościeżnicy regulowanej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Beneficjent: INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna. Wartość projektu 6.064.000zł, kwota dofinansowania 749.700zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.