Kontakt

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna

Telefón +48 /34/ 35 10 540

E-Mail: biuro@invado.pl

Kontaktný formulár

Pozdravy z Bruselu…

Európska komisárka pre vnútorný trh a služby Elżbieta Bieńkowska navštívila spoločnosť INVADO a zablahoželala najdynamickejšiemu výrobcovi dverí v Európe. 

Počas svojej návštevy pani komisárka navštívila výrobný závod a presvedčila sa tak na vlastné oči, ako sa európske finančné prostriedky využívajú lokálne a ako poľská spoločnosť, ktorá je súčasťou veľkej medzinárodnej skupiny, zvláda vysoko konkurenčné trhové prostredie stolárskych výrobkov. — Ukazuje sa, že vďaka múdremu manažmentu, inováciám a vysokej úrovni efektívnosti, sme na spoločnom trhu bez problémov konkurencieschopní. Zároveň to je dôkazom, že Poľsko je stále atraktívnym investičným smerom – zhrnula svoju návštevu E. Bieńkowska, pričom poznamenala, že úspech spoločnosti by nebol možný bez aktívneho zapojenia a svedomitosti jej zamestnancov.