• pl
  • en
  • de
  • ru
  • el
  • sk
  • fr

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

INVADO Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Serwis internetowy INVADO.PL , zwany dalej "Serwisem" został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych, z wyłączeniem korzystania z dostępu do Biuletynu elektronicznego lub formularz kontaktowego.

 

Gromadzenie danych

 

Przeglądanie witryny INVADO.PL

 

Podczas każdej wizyty Serwis automatycznie zbiera informacje dotyczące tej wizyty, w szczególności: o przeglądarce użytkownika, stronach, z których nastąpiło przejście do Serwisu oraz informacje o numerze IP użytkownika, typie przeglądarki. Dane są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 

Biuletyn elektroniczny

 

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest przez Kosz Sp. z o.o. zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Biuletynu ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy - w tym celu należy na stronie głównej serwisu wpisać adres e-mail, pod którym otrzymywany był biuletyn i wybrać opcję "Rezygnacja". Wówczas pod podany adres e-mail przesłany zostanie mail z linkiem do ostatecznego potwierdzenia wyrejestrowania z serwisu.

 

Formularz kontaktowy

 

Dane podawane przez użytkowników w formularzu kontaktowym, tzn. adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, numery telefonu/faksu nie są gromadzone w bazie danych, a jedynie służą do realizacji funkcji formularza.

 

Wykorzystanie danych

 

Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Wyjątek stanowią dane przesłane przez formularz kontaktowy kampanii promocyjnej. W celu kontynuwania procesu sprzedaży dane są udostępnione naszym partnerom handlowym, właściwym dla miejsca zamieszkania klienta.

 

Dane zbierane automatycznie są niezbędne do oszacowania ruchu w Serwisie oraz do optymalizacji Serwisu. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników podczas korzystania z Serwisu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Serwisu lub do personalizacji zawartości Serwisu.

Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do biuletynu są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego biuletynu.

 

INVADO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji handlowych użytkownikom zarejestrowanym w bazie biuletynu, pod warunkiem uzyskania