Contact

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna

Phone +48 /34/ 35 10 540

E-Mail: biuro@invado.pl

Contact form

Політика конфіденційності

ІНФОРМАЦІЯ ПРО GDPR
Виконуючи обов’язок щодо інформування про захист згідно з Розпорядженням Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/679 «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» від 27 квітня 2016 р. (Офіційний вісник ЄС за 2016 р. № 119, с. 1) (далі – GDPR) у зв’язку з отриманням ваших персональних даних повідомляємо таке:
1. Розпорядник персональних даних
Повідомляємо, що розпорядником ваших персональних даних, тобто суб’єктом, який приймає рішення щодо цілей та методів їхньої обробки, є компанія INVADO Sp. z o. o., зареєстрована у м. Дзєльна за адресою: вул. Лєсьна, 2, 42-793, Цясна, Номер у Національному судовому реєстрі [KRS]: 0000066190 ІПН [NIP]: 5750007575, Номер у Реєстрі народного господарства [REGON]: 002748808, тел. 48 34 3510540.
2. Контактна інформація
З усіх питань щодо обробки персональних даних та реалізації прав, пов’язаних з обробкою персональних даних, просимо звертатися до Розпорядника за адресою: INVADO Sp. z o. o., Дзєльна, вул. Лєсьна, 2, 42-793, Цясна, або за електронною адресою: rodo@INVADO.pl.
3. Мета обробки даних і підстава такої обробки.
Надані вами дані будуть оброблені після згоди суб’єкта даних, з метою:
1. виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або вчинення дій на вимогу суб’єкта даних для укладення та виконання договору, правова підстава – літ. b) п. 1 ст. 6 GDPR,
2. надання відповідей на запитання чи запити у разі заповнення контактної форми або надсилання запитання в іншій формі (наприклад, електронною поштою, телефоном, через соціальні мережі), заповнюючи форму, ви погоджуєтеся на контакт, пов’язаний із реалізацією питання чи запиту; згода може бути відкликана в будь-який момент, що може призвести до ненадання відповіді, правова підстава – літ. а) п. 1 ст. 6 GDPR,
3. надсилання інформаційної розсилки, тобто використання адреси електронної пошти для надсилання актуальної інформації про пропоновані продукти та послуги, а також про діяльність Розпорядника персональних даних та співпрацюючих з ним суб’єктів; згода може бути відкликана в будь-який момент, правова підстава – літ. а) п. 1 ст. 6 GDPR,
4. виконання Розпорядником персональних даних зобов’язань щодо зберігання бухгалтерських документів про виконання договорів – правовою підставою для обробки даних є необхідність виконання юридичного обов’язку, покладеного на Розпорядника, що випливає із закону «Про бухоблік» – літ. с) п. 1 ст. 6 GDPR,
5. маркетинг, тобто пропозиція продуктів Розпорядника даних – правова підстава – обробка даних необхідна для реалізації законного інтересу Розпорядника; законним інтересом Розпорядника є надання клієнтам інформації про продукти та послуги Розпорядника – літ f) п. 1 ст. 6 GDPR,
6. у зв’язку із процесом поточного рекрутингу та необхідністю проведення рекрутингу в майбутньому, який здійснюватиметься протягом одного року з дати подання документів – правова підстава: ст. 221 Трудового кодексу, та літ. b) і f) п. 1. ст. 6 GDPR; якщо інші персональні дані будуть надані, вони будуть оброблені на основі згоди, наданої шляхом подачі заявки на рекрутинг або іншої процедури рекрутингу залежно від висловленої згоди,
7. встановлення, подання позовів або захист від позовів, пов’язаних з укладеним з вами договором; правова підстава – обробка даних необхідна для реалізації законного інтересу Розпорядника; законним інтересом Розпорядника є можливість пред’явлення позовів та захисту від позовів – літ. f) п. 1 ст. 6 GDPR.
4. Автоматизоване прийняття рішень на основі профілювання.
1. Розпорядник не приймає рішень на основі автоматизованої обробки персональних даних, у тому числі профілювання, яке може спричинити правові наслідки для суб’єкта даних.
2. У рамках процесу рекрутингу Розпорядник даних вказує, що надані дані можуть бути профільовані, але не в автоматизований спосіб, щоб зіставити заявку кандидата з поточними пропозиціями роботи.
5. Відмова від надання персональних даних
Надання даних у зв’язку з договором є необхідним для його укладення та виконання обсягу робіт, що випливає з договору – без надання персональних даних укласти договір буде неможливо. Надання даних для маркетингових цілей є абсолютно добровільним.
6. Надання персональних даних Розпорядником іншим суб’єктам
1. Доступ до персональних даних, які обробляються співробітниками та партнерами Розпорядника, мають лише уповноважені особи, які використовують персональні дані для виконання своїх службових завдань.
2. Ваші дані, зокрема, можуть бути надані постачальникам, постачальникам послуг і партнерам, з якими Розпорядник співпрацює в обсязі, необхідному для виконання договорів, маркетингової діяльності та підтримки поточної діяльності компанії.
3. Суб’єкти, які обробляють дані від імені Розпорядника та на підставі укладених договорів, наприклад, транспортні компанії, посередники в продажу наших товарів і послуг; компанії, що надають нам маркетингові, консалтингові, аналітичні, аудиторські, юридичні та податкові послуги.
4. Суб’єкти, які, як і розпорядники, обробляють ваші дані від свого імені, наприклад, поштові та кур’єрські компанії – у зв’язку з передачею кореспонденції; компанії, що надають банківські послуги; компанії, що надають юридичні та податкові послуги – в обсязі, в якому вони стануть розпорядниками даних.
5. Ваші персональні дані можуть бути надані особам з фінансової групи ARBONIA, до складу якої входить Розпорядник (компанії, пов’язані з Розпорядником).
7. Передача персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій (за межами Європейської економічної зони)
Ваші персональні дані можуть бути передані для зберігання за межі Європейської економічної зони шляхом введення їх у систему, яка встановлена на серверах у Швейцарській Конфедерації. Згідно з рішенням Європейської комісії від 26 липня 2000 року Швейцарська Конфедерація була визнана країною, що забезпечує належний рівень захисту персональних даних.
8. Термін обробки персональних даних
1. Персональні дані оброблятимуться до закінчення терміну позовної давності за укладеними договорами або до закінчення терміну дії зобов’язання щодо обробки даних, що випливає з правових положень, або до відкликання вашої згоди, якщо дані оброблялися на підставі згоди.
2. Персональні дані у сфері рекрутингу зберігатимуться протягом:
2.1. тривання процесу рекрутингу, але не більше одного року, якщо ви погоджуєтесь брати участь у майбутніх процесах рекрутингу,
2.2. до закінчення терміну позовної давності для будь-яких позовів про дискримінацію протягом щонайменше 3 років з дати, коли був поданий позов .
9. Права щодо персональних даних
Ви маєте права на:
1. доступ до вмісту ваших даних, виправлення, видалення, обмеження обробки,
2. передачу персональних даних, тобто отримання інформації від Розпорядника про оброблені персональні дані в структурованому, широко використовуваному машинозчитуваному форматі, у тій мірі, в якій ваші дані обробляються з метою укладення та виконання договору або на підставі згоди (надані дані ви можете надіслати персональні дані іншому розпоряднику персональних даних),
3. заперечення проти обробки персональних даних, якщо підставою для обробки персональних даних є законний інтерес Розпорядника,
4. відкликання згоди в будь-який час, якщо підставою для обробки персональних даних є згода; відкликання згоди не впливає на законність обробки, яку ми здійснили на основі цієї згоди до її відкликання,
5. право на подання скарги Голові Управління з захисту персональних даних.
10. Використання своїх прав
Розпорядник забезпечує суб’єктам даних права щодо оброки персональних даних, охоплені захистом згідно з GDPR (Розпорядженням Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/679 «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» від 27 квітня 2016 року). Щоб скористатися вищезазначеними правами потрібно звернутися до Розпорядника даних.
11. Право на подання скарги
Якщо ви вважаєте, що ми обробляємо ваші персональні дані з порушенням положень, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних, тобто Голові Управління із захисту персональних даних.